Návrat

Logo OPZ černobílé

Projekt Návrat osob se zdravotním postižením na trh práce (Návrat)  – reg. číslo CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012421

Projekt podporuje osoby se zdravotním postižením při vstupu nebo udržení se na trhu práce. Účastníkům nabízí ucelený soubor aktivit od poradenských, diagnostických a motivačních, pracovně/tréninkových přes ne/akreditované vzdělávací kurzy až ke zprostředkování zaměstnání. Cílem je nejen najít vhodné pracovní uplatnění pro osoby se zdravotním postižením, ale i podpořit jejich zaměstnavatele poradenstvím a mzdovými příspěvky na pracovní místa vytvořená nebo přizpůsobená lidem se zdravotním postižením. Projekt je realizován v okresech Chomutov a Most.