O Asociaci

Asociace pracovní rehabilitace ČR (dále jen APRČR) vznikla 10. 2. 2009 jako samosprávný, dobrovolný, nepolitický, nevládní a neziskový spolek občanů, které sdružuje jako své členy za účelem zastupování jejich zájmů s cílem rozvíjet kvalitu služeb v oblasti pracovní rehabilitace. Vznik Asociace je výsledkem dlouholetých snah jejích zakladatelů zvyšovat kvalitu služeb v oblasti pracovní rehabilitace. Od 1. 1. 2016 je APRČR registrovaným poskytovatelem sociální služby (SAS pro osoby se zdravotním postižením).

Cílem Asociace je zejména:

 1. Sdružovat poskytovatele služeb pracovní rehabilitace a zastupovat jejich zájmy.
 2. Prostřednictvím kvalitní sociální práce poskytovat klientům veřejnou službu, která bude propojovat existující nástroje podpory směřující k integraci osob se zdravotním postižením.
 3. Podporovat a rozvíjet pracovní rehabilitaci jako ucelený systém pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
 4. Nacházet optimální řešení aktuálních i dlouhodobých společných věcných i metodických problémů pracovní rehabilitace.
 5. Vytvářet podmínky pro vzájemnou výměnu poznatků a zkušeností na základě multidisciplinárního přístupu.
 6. Rozvíjet, udržovat a garantovat kvalitu služeb pracovní rehabilitace a sociální práce.
 7. Šířit osvětu v oblasti pracovní rehabilitace.

Za tímto účelem Asociace vyvíjí zejména tyto aktivity:

 1. Informační, vzdělávací a poradenské činnosti.
 2. Tvorbu standardů pracovní rehabilitace, jejich kontrolu a průběžnou aktualizaci na základě nových poznatků a zkušeností.
 3. Zavedení a uplatňování procesu certifikace služeb pracovní rehabilitace.
 4. Jednání s institucemi státní správy a samosprávy ČR a dalšími relevantními partnery v problematice pracovní rehabilitace.

Členem Asociace mohou být právnické a fyzické osoby vykonávající předmět své činnosti na území ČR, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení a splní podmínky členství.

Podmínky vzniku členství:

 1. podání písemné přihlášky s požadovanými náležitostmi (ke stažení zde)
 2. vykonávání činností souvisejících s pracovní rehabilitací,
 3. působnost zájemce na území ČR,
 4. doporučení dvou stávajících členů Asociace.

Podrobně viz stanovy APRČR. Přehled dosavadní činnosti je uveden ve výroční zprávě za předchozí rok.

Členové APRČR

K 11. 11. 2022 jsou členem APRČR tyto organizace:

 1. Agapo, o. p. s.
 2. Arkadie, o. p. s
 3. bfz o. p. s.
 4. Centrum ucelené rehabilitace, z. ú.
 5. Česká abilympijská asociace, z. s.
 6. Občanské sdružení D.R.A.K., z. s.
 7. Mravenec, s. r. o.
 8. MUDr. Vít Kandrnal (Ergodiagnostické centrum FN Brno)
 9. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
 10. Spolek PROHANDICAP, z. s.
 11. Rytmus Střední Čechy, o. p. s.
 12. Rytmus Východní Čechy, o. p. s.
 13. Sdružení MOST K ŽIVOTU, z. s.
 14. Sociální agentura, o.p.s.
 15. SPOLU Olomouc, z. s.
 16. ŠKODA AUTO a. s.
 17. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o.

Čestné členství:

Prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc.

Doc. MUDr. Jiří Votava, CSc.