Dokumenty

Metodický materiál vytvořený sociálním odborem Krajského úřadu Ústeckého kraje, veřejněný dne 14.7. na webových stránkách Krajského úřadu:

Vymezení hranice_soc.rehabilitace_prac.rehabilitace (2)

Oficiální stanovisko APRCR k metodickému pokynu sociálního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje:

Stanovisko APRCR k metodickému materiálu KUUK