Vozidlo pro terénní sociálně aktivizační službu pro OZP

Projekt Vozidlo pro terénní sociálně aktivizační službu pro OZP  – reg. číslo CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017487

Cílem projektu je rozšíření materiálně – technické základny registrovaného poskytovatele sociální služby pro osoby se zdravotním postižením. Projekt bude mít dopad na zvýšení kvality poskytovaní terénní sociální služby a snížení energetické náročnosti při inkluzi sociálně vyloučených osob se zdravotním postižením. Projektovým záměrem je nákup vozidla pro poskytování terénní sociální služby pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením.