Lávka III

Název projetu: Lávka III

reg. č.: CZ.03.01.01/00/22_032/0000391

Operační struktura:

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost Plus

Výzva: 32 Integrované územní investice (ITI)

Období realizace:

  1. 3. 2023 – 28. 2. 2026

Příjemce projektu:

Sociální agentura, o. p. s.

Partneři projektu:

Asociace pracovní rehabilitace ČR, z. s.

Agentura Osmý den, o. s.

Jurta, o. p. s.

Anotace projektu:

Projekt podpoří osoby se zdravotním postižením při vstupu nebo udržení se na trhu práce. Jedná se o ucelený soubor aktivit od poradenských, diagnostických a motivačních, pracovně/tréninkových přes ne/akreditované vzdělávací kurzy až ke zprostředkování zaměstnání. Cílem je nejen najít vhodné pracovní uplatnění pro osoby se zdravotním postižením, ale i podpořit jejich zaměstnavatele poradenstvím a mzdovými příspěvky na pracovní místa vytvořená nebo přizpůsobená lidem se zdravotním postižením.

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Džambasov, p.dzambasov@aprcr.cz, 776 534 207