Pracovně rehabilitační střediska

Logo OPZ černobílé

 

Název projetu: Vývoj a pilotní ověření konceptu Pracovně rehabilitačního střediska 

reg. č.: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0015504

 

Realizován v období od 1. 1. 2020 do 31.12.2022

v rámci výzvy č. 082_Sociální inovace využitelné ve veřejné správě

Obsah a cíl projektu:

Projekt se zaměřuje na vznik instituce pracovně rehabilitačního střediska. Projekt chce vytvořit metodický postup pro vytvoření sítě pracovně rehabilitačních středisek v ČR, které chce pak v praxi pilotně otestovat a ověřit na úrovni tří okresů. Smyslem projektu je vylepšit systém pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením, resp. rozšířit jeho možnosti. Projekt je plánován v úzké spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Úřadem práce ČR a má jeho plnou podporu

 

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Džambasov, p.dzambasov@aprcr.cz