SAS -Základní informace

Základní informace

Službu pro osoby se zdravotním postižením (dále SAS pro OZP) provozuje Asociace pracovní rehabilitace (dále APR).

Adresa poskytovatele SAS pro OZP:    Asociace pracovní rehabilitace (zapsaný ústav)

Revoluční 22/20, 430 01 Chomutov

IČO: 26569558

Statutární zástupce APR:   Mgr. Petr Džambasov; tel.: 474 628 347

E-mail:                                          aprcr@aprcr.cz

Webové stránky:                       www.aprcr.cz

Vedoucí služby:                                      Mgr. Petr Džambasov, 776 534 207

 

Forma poskytování služby:

Služba je poskytována ambulantní i terénní formou, individuálně i skupinově.

 

Časový rozvrh poskytování služby:

  ambulantní terénní
Po   8.00 – 11:30  12:00- 16:00
Út   8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
St   8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Čt   8.00 – 11:30  12:00- 16:00

Okamžitá kapacita ambulantní i terénní formy – 3 klienti

 

Místo poskytování služby:

Ambulantně je služba poskytována v Revoluční 22/20, 430 01 Chomutov. Terénní forma služby je poskytována podle potřeb klientů na území města Chomutov a jeho spádových obcí.

 

 Cílová skupina osob:

Služba je poskytována osobám se zdravotním postižením nebo zdravotním postižením ohroženým bez ohledu na stupeň a typ postižení, ženám i mužům.

Věková struktura cílové skupiny – osoby od 18 let do 64 let. Jedná se o osoby, které jsou z důvodu svého zdravotního postižení sociálně vyloučení nebo jsou vyloučením ohroženi.

 Úhrada za poskytování služby:

Služby jsou poskytovány bezplatně.

Sociální služba je poskytována na základě uzavřené písemné smlouvy dle § 91 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v platném znění mezi poskytovatelem sociálních služeb a uživatelem.

Osobní cíle a přání, jež má uživateli služba pomoci naplnit jsou podkladem k sestavení Individuálního plánu uživatele, který se zpracovává v průběhu adaptačního období. Individuální plán uživatele je průběžně hodnocen, a to vždy za účasti uživatele. Průběžné hodnocení jednotlivých klientů probíhá souběžně za účasti multidisciplinárního týmu v rámci tzv.: kazuistických konferencí (minimálně 1x týdně).

Poskytování sociální služby podpořil Krajský úřad ústeckého kraje formou dotace.

Podpořil Ústecký kraj - přechod na web Ústecký kraj

Poskytování sociální služby finančně podpořil Magistrát města Chomutova formou dotace.

logo města Chomutova