SAS -Nabídka služeb

Základní činnosti – nabídka služby

SAS pro OZP nabízí radu, podporu a pomoc v níže uvedených oblastech:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • navazování a udržování rodinných, partnerských, přátelských, sousedských a jiných vztahů,
 • využívání běžných veřejných služeb, nácvik samostatného přepravování MHD, orientace v neznámém prostředí,
 • péče o vlastní osobu (oblékání, úprava vzhledu k daným společenským událostem)
 • komunikace (osobní, telefonická, elektronická)
 • podpora při péči o zdraví (informace a podpora při návštěvě lékaře a dodržování léčebného režimu, znalosti zásad zdravé výživy apod.)
 • orientace v čase, místě, osobách, řízení času a struktura dne
 • dodržování předepsaných norem, společenské chování, dovednosti při vyhledávání smysluplné činnosti – dobrovolnická činnost, vhodné zaměstnání
 • hospodaření s penězi, rodinný rozpočet, plánování výdajů, uzavírání smluv,
 • doprovod klientů na kulturní a společenské akce, podpora ve využívání veřejných služeb a zapojování do sociálních aktivit odpovídajících věku.

b) sociálně terapeutické činnosti,

 • zvládání stresových a zátěžových situací
 • rozvoj komunikační dovednosti
 • sebepoznání, rozvoj sebevědomí a pocitu vlastní hodnoty
 • nalezení silných a slabých stránek (psychodiagnostika, kariérové poradenství)
 • psychoterapie
 • ergoterapeutické poradenství
 • arteterapie, muzikoterapie, relaxační techniky, pohybové aktivity podporující fyzickou i psychickou pohodu klienta (tai – chi, tanec, skupinové sporty)

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 • informace a podpora ve využívání návazných službách v rámci ucelené rehabilitace – rehabilitace ve zdravotnictví, pracovní rehabilitace, pedagogická a sociální rehabilitace
 • podpora v komunikaci a spolupráci s veřejnými institucemi s cílem uplatňování oprávněných zájmů klienta (např.: ÚP ČR, ČSSZ, LPS, MPSV ČR a další…)
 • podpora v zajištění platných osobních dokladů a účasti na veřejném životě –uplatňování politických práv, ochrana před zneužíváním,
 • podpora v hospodaření s finančními prostředky (rozvržení příjmu, provádění úhrad, jednání s věřiteli apod.)
 • informace a podpora při využívání sociálních dávek a jiných výhod pro OZP.