SAS -Zásady a pravidla poskytování služby

Zásady poskytování služby:

 • rovnocenný přístup – respektujeme hodnotu a důstojnost každého člověka, respektujeme rozhodnutí uživatele současně s jeho postoji a názory, ceníme si vzájemné tolerance a důvěry;
 • individuální přístup – vycházíme z jedinečné situace a potřeb uživatele, flexibilně se přizpůsobujeme jeho potřebám dle měnících se životních okolností;
 • podpora k aktivnímu a samostatnému řešení vlastní situace – uživateli jsou nabízena různá řešení jeho tíživé sociální situace, konečná volba jejich řešení je ponechána na uživateli samém;
 • diskrétnost a mlčenlivost – o uživateli nesdělujeme informace další straně bez jeho výslovného souhlasu
 • systemický přístup – tzn. přístup, který bere v úvahu celé sociální okolí klienta a všechny vztahy v daném prostředí zahrnuté – podpora těchto vztahů (rodina, pracovní prostředí, širší sociální okolí)
 • důraz na vlastní kompetenci každého klienta – podpora vlastních řešení před expertním přístupem
 • pracovat na zvyšování kvality sociální služby zvyšováním kvalifikace personálu
 • předcházet vzniku předsudků a negativních hodnocení vůči osobám se zdravotním postižením.

 

PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

 

Práva uživatelů

 • stanovit si vhodné oslovování své osoby
 • podílet se a spolurozhodovat o průběhu služby
 • na vlastní názor
 • nahlížet do své dokumentace, která je o něm v zařízení vedena
 • přijímat vlastní rozhodnutí, pokud tím neomezí ani neohrozí jiné uživatele
 • podávat stížnosti a připomínky na průběh poskytování služby či chování pracovníků
 • ukončit poskytování služby bez udání důvodu.

 

Povinnosti uživatelů

 • uživatel má povinnost chovat se k sociálním pracovníkům SAS pro OZP v souladu s pravidly slušného chování a v souladu s obecně závaznými normami společnosti
 • aktivně spolupracovat a podílet se na řešení vlastní situace
 • akceptovat změnu při poskytování služby (např. změna pracovníka z důvodu nemoci nebo dovolené),
 • neničí vybavení a zařízení.

 

Hrubé nebo opakované porušování těchto pravidel je považováno za důvod pro ukončení poskytování služeb ze strany poskytovatele.

 

Stížnosti na poskytování sociální služby

 Uživatel i jakákoli třetí osoba má právo vyjadřovat svoji nespokojenost a podávat stížnosti na průběh poskytované služby či chování pracovníků SAS pro OZP. Pravidla pro podání a vyřizování stížností jsou předána klientovi jako samostatný dokument. Pravidla pro vyřizování stížností ke stažení zde (PDF).

 

Plná verze základních pravidel ke stažení zde (PDF).