SAS -Poslání a cíle služby

 • POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním, vizí i hlavním cílem organizace je prostřednictvím kvalitní sociální práce poskytovat bezplatně klientům důležitou a chybějící veřejnou službu, která bude propojovat existující nástroje podpory směřující k integraci osob se zdravotním postižením, budeme klienta v tomto procesu podporovat a doprovázet. V případě potřeby budeme klienta směřovat na další instituce s cílem vytvořit prostupné prostředí v rámci lokální sítě vzájemně spolupracujících organizací.Naší snahou je, aby klient získal reálný náhled na vlastní schopnosti ve smyslu svého disponibilního potenciálu, osobnostních dispozic a fyzických a psychických předpokladů. Prostřednictvím cílených intervencí budeme usilovat o posilování sebevědomí, zvyšování kompetencí v oblasti měkkých i tvrdých dovedností, a zajištění maximální informovanosti klienta o všech možnostech, vedoucích k plnohodnotnému zapojení do společenského i pracovního života.
 • Dlouhodobými cíli služby ve vztahu ke klientovi jsou:
  • pomoc při nalezení a aktivaci vlastního potenciálu,
  • podpora a zvyšování míry kompetencí a samostatnosti,
  • zvyšování úrovně sebevědomí, komunikačních a sociálních kompetencí, psychoterapeutické služby,
  • zvyšování osobní míry kompetence klienta při řešení své nepříznivé situace,
  • rozšiřování dovedností, znalostí a informací potřebných pro návrat k aktivnímu způsobu života.