Konference

Logo OPZ černobílé

V úterý 5. června 2018 uspořádala Asociace pracovní rehabilitace ČR z.s. 1. národní konferenci poskytovatelů pracovně-rehabilitačních služeb. Hostitelem setkání byla firma Ergotep, která sídlí v nádherném kraji Českomoravské vysočiny. Konference proběhla v rámci projektu ESF “Rozvoj APRČR” a pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, jehož zástupci se konference taktéž zúčastnili.
V Proseči se sešlo více než 60 poskytovatelů PR služeb. Na konferenci byl představen dosavadní vývoj v oblasti pracovní rehabilitace a byly projednány vize a návrhy pro další rozvoj v této oblasti. Cennou inspirací byl příspěvek zahraničního hosta, paní Andrey Nordmann ze SRN, vedoucí pracovně-rehabilitačního střediska a zároveň předsedkyně představenstva Spolkového pracovního sboru léčebně-pracovních rehabilitačních zařízení (organizace sdružující více než 150 pracovně – rehabilitačních středisek v SRN).
Zajímavým zpestřením konference byla nabídka exkurze v organizaci Ergotep, která je lídrem v oblasti sociálního podnikání v ČR.
Děkujeme všem účastníkům za zájem o problematiku pracovní rehabilitace a za cenné podněty, které zazněly v rámci odpoledních workshopů. Reakce účastníků ukázaly, že podobná setkání jsou užitečná a vítaná. Asociace pracovní rehabilitace ČR je připravena i nadále iniciovat další setkání, ať už na mezinárodní, národní či regionální úrovni.

Fotka_konference_cenz (002)