Asociace pracovní rehabilitace ČR

Základní informace

Asociace pracovní rehabilitace ČR, z. s. je nestátní nezisková organizace (zapsaný spolek), jejímž hlavním cílem je sdružování členů - poskytovatelů služeb pracovní rehabilitace. Posláním Asociace je napomáhat rozvoji služeb pracovní rehabilitace, vytvářet podmínky pro zvyšování kvality služeb procesu pracovní rehabilitace, zejména v oblasti jejich standardizace, informovanosti, vzdělávání a veřejné politiky a dbát na profesionalitu svých členů a jimi poskytovaných služeb.

Nabídka služeb pro členy

Asociace nabízí svým členům informační, vzdělávací a poradenské činnosti. Hlavní předmět zájmu APRČR je z obecného hlediska podpora rozvoje PR v ČR na pozadí konceptu ucelené (koordinované, komprehenzivní) rehabilitace. Vytváří standardy pro poskytování služeb a dohlíží na jejich dodržování a kvalitu. Jedná s institucemi státní správy a samosprávy a hájí zájmy svých členů - navrhuje optimální řešení aktuálních i dlouhodobých společných věcných i metodických problémů pracovní rehabilitace a prosazuje zavedení a uplatňování procesu certifikace služeb pracovní rehabilitace.

Nabídka služeb pro veřejnost

Asociace je poskytovatel sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb. dle §66 - Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a v rámci regionální sítě spolupráce aktivně podporuje proces pracovní rehabilitace ve smyslu jeho prostupnosti, koordinovanosti, včasnosti a návaznosti na další dostupné služby v regionu (s důrazem na praktické ověřování prostupnosti sociální a pracovní rehabilitace). Cílovou skupinou sociální služby jsou osoby se zdravotním postižením bez ohledu na stupeň a druh postižení - muži i ženy, ve věku 19 - 64 let.

Chcete nám něco sdělit nebo se dozvědět více?

Jsme otevřeni Vašim názorům a dotazům.

Aktuality společnosti

Podívejte se sami, co jsme v poslední době dokázali nebo s čím se s Vámi chceme podělit.

Projekt Lávka úspěšně odstartoval

Projekt Lávka se úspěšně rozbíhá ve všech sledovaných okresech Ústeckého kraje. Lidé se zdravotním postižením mají možnost zdarm