Pracovní rehabilitace

Co je pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečuje Úřad práce ČR (ÚP ČR). ÚP ČR může na základě písemné dohody pověřit zabezpečením pracovní rehabilitace další subjekty (typicky např.: vzdělávací, poradenské či zdravotnické subjekty, pracovně rehabilitační střediska, zaměstnavatele apod.). Do procesu pracovní rehabilitace tudíž vstupují další subjekty, které společně s ÚP ČR jsou součástí regionální sítě spolupracujících subjektů v pracovní rehabilitaci.

Pracovní rehabilitace je zabezpečována na základě podané žádosti na místně příslušné pracoviště ÚP ČR. Formulář žádosti a poučení pro účastníka pracovní rehabilitace lze získat na každém kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR (ke stažení zde).

Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména:


– poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti,
– teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost,
– zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání
– vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti
– ergodiagnostické vyšetření*
* Cílem ergodiagnostického vyšetření  je zhodnotit tzv. funkční psychosenzomotorický potenciál osoby se zdravotním postižením pro účely služeb zaměstnanosti, konkrétně pro účely předpracovní a pracovní rehabilitace a následné možnosti integrace občana se zdravotním postižením na trh práce. Zaměřuje se na rozdíl od morfologické diagnózy, která vymezuje spíše omezení a kontraindikace činnosti – negativní vymezení, na funkční potenciál a dovednosti jedince v rámci nemoci či úrazu – tedy na jeho pozitivní schopnosti. Přehled EDG center v ČR – viz odkaz níže: 

EDG centra

Podmínky pro využití služby

Komu je služba určena

Službu mohou bezplatně využít jednotlivci, páry a rodiny s dětmi (od 4 let)  s bydlištěm v okrese Chomutov. 

Službu je možné využít i anonymně.  

GET STARTED

Nabídka služeb

   • individuální, rodinná a párová terapie
  • rodinná mediace      • úpravy porozvodových poměrů, zejm. vůči nezletilým dětem
  • podpora rodič. kompetencí
 

GET STARTED

Principy služby

•  respektování soukromí
•  spolupráce na bázi partnerského přístupu, který je založen na vzájemné důvěře a respektu
• podpora vlastních řešení před expertním přístupem
• individuální přístup

GET STARTED

Kde a kdy?

 Revoluční 22/20, Chomutov

Každý všední den od 8:00 – 15:30. 

Pro využití služby je nutné se objednat na tel. č.: 776 806 475 (Mgr. Radka Herclíková)

GET STARTED